O zębie

 Najwyżej położona miejscowość w Polsce (1013 m n.p.pm.) Powstała na XVII w. Od czasów autonomii galicyjskiej, aż do połowy lat siedemdziesiątych XX w. był samodzielną gminą. Obszar wynosi 778,79 ha, co stanowi 9,3% całej powierzchni gminy. To najwyżej położone sołectwo w Polsce leży na grzbiecie Pasma Gubałowskiego po stronie północnej i otoczone jest miastem Zakopane od południa, Nowem Bystrem od zachodu i Suchem od wschodu. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. w Zębie zamieszkiwało 1553 mieszkańców (14,3% ogółu mieszkańców gminy).
 
Wieś chlubi się stylowym drewnianym kościołem p.w Świętej Anny z regionalnym wystrojem wnętrz, oraz pięknym cmentarzem-pełnym zieleni, krzewów i drzew, a także wybudowaną w ostatnich latach kaplicą .Parafię erygował w 1932 r. kard. Stefan Sapieha. Obecny proboszcz ks. Kazimierz Sołtysik jest czwartym gospodarzem parafii – po ks. Wiktorze Błotko, ks. Ludwikowi Mizerze i ks. Stanisławowi Pardylowi. Przeprowadzona w 2007 r. modernizacja kościoła (wymiana posadzki, sieci grzewczej i odnowienie ławek) uczyniła naszą świątynię miejscem ze wszechmiar godnym skupienia i modlitwy oraz przedmiotem dumy całej parafii. Przez Ząb przebiega słynny “Szlak Papieski”, którym 7 czerwca 1997 r. przejeżdżał Ojciec Święty Jan Paweł II z Krzeptówek do Ludźmierza. Na pamiątkę tego wydarzenia miejscowe gimnazjum w Zespole Szkół nosi imię papieża Polaka, nadane w 2001 r., a na granicy administracyjnej Gminy Poronin wzniesiono wieżyczkę papieską z okolicznościowym napisem “Witaj Gazdo Świata w miejscu skąd najbliżej do nieba”.
 
Bogate tradycje edukacyjne w Zębie sięgają II połowy XIXw. Szkoła powszechna – funkcjonująca tu od 1886 r. nosi imię Heleny Marusarzówny – dziś w składzie Zespołu Szkół wraz z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Przez całe dziesięciolecia – dziś również – jest miejscem, gdzie rodzą się inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne. Kadra nauczycielska liczy ponad 30 osób, a kieruje nią mgr Bożena Bobak. W 2007 r. została oddana do użytku sala gimnastyczna, pozostała część (dydaktyczna i administracyjna) mamy nadzieję – będzie budowana w nieodległej przyszłości.
 

Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna ma za sobą ponad 100 lat dziejów. Mieści się w drewnianej remizie budowanej w 1948 r. – od parunastu lat wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Prezesem Zębiańskiej OSP jest Roman Ciężadlik, naczelnikiem – Wojciech Graca. Strażacy w Zębie myślą o modernizacji swojej remizy. Wierzymy, że dla tej pięknej idei zdołamy pozyskać wielu sojuszników i sponsorów i nie braknie pieniędzy na jej realizację.

Piękna panorama Tatr, wiele kwater prywatnych, pensjonatów o wysokim standardzie świadczonych usług,(niektóre z basenami), kilka wyciągów narciarskich, karczmy regionalne i punkty gastronomiczne zachęcają do odwiedzenia wsi zarówno latem jak i zimą.
 

Życie kulturalne Zębu kreuje aktywnie działający Oddział Związku Podhalan wraz z dwoma zespołami regionalnymi: “Zbójnicek i “Mały Zbójnicek”. Wielkie zasługi w tej dziedzinie położyła ŚP Maria Stoch Wilgocka – nauczycielka miejscowej szkoły, wraz z mężem Janem Stoch Gronkowianem założyciele zespołu regionalnego „Zbójnicek” w 1964 r. Przez wiele prezesował oddziałowi ZP i prowadził zespół „Zbójnicek” Andrzej Lassak Oborny. Dziś rolę tę pełni Tomasz Słodyczka wraz z żoną Małgorzatą. Na szczególne podziękowania zasługują teatralne ambicje zębiańskich działaczy ZP. W ich wykonaniu mogliśmy przy różnych okazjach oglądać m.in.„Portki”